Zutphen, Houtmarkt 63

Zutphen, Houtmarkt 63, 
Rijksmonument *

De 'Gekroonde lelie' is een voornaam dubbel woonhuis, gelegen aan de markt in de oude binnenstad. Het oudste deel van het huidige pand zou uit de 2e helft 13e eeuw dateren. Een gotische spitsboognis in de tussenmuur op begane grond die tevoorschijn komt tijdens restauratie en verbouwing zou uit die tijd zijn. 

Tot in de late middeleeuwen wordt het pand bewoond door vooraanstaande schepenfamilies en later door regenten. Een feestelijke foto uit het eind van de 19e eeuw herinnert nog aan de tijd dat het werd bewoond door burgemeester Coenen. De voorgevel was toen een architectonisch ontworpen geheel. 

Rond de jaren 1910 worden de onderpuien gewijzigd als de begane grond verbouwd word tot een winkel en een cafe-bioscoop. Het rechter deel heeft een bovenwoning. In het linkerdeel is de bovenwoning met twee trappenhuizen op complexe wijze opgedeeld in appartementen.

Het plan
Hoewel er goede gegevens en afbeeldingen zijn van de oorspronkelijke voorgevel wordt na uitgebreide planvorming en overlegtoch besloten de voorgevel in de huidige toestand te handhaven. Wel wordt de kap op het rechter deel teruggeplaatst. 

Intern worden de twee winkels met elkaar verbonden door oude doorgangen weer te openen. Oude bouwsporen worden in het zicht gelaten. 

Het linker pand wordt het meest ingrijpend verbouwd doordat dit weer een complete woning wordt. Er kan een lift geplaatst worden door een trappenhuis te verwijderen. Bestaande historische elementen worden zoveel mogelijk behouden of hersteld, inclusief niveauverschillen. 

Middels enkele zichtlijnen en door ruimten beter in elkaar over te laten lopen, ontstaat een licht en ruimtelijk boeiend geheel. Aan de achterzijde, op het noorden, komt een veranda met glasdak. 

Meest bijzonder is wel dat in de 13e eeuwse kelder, onder een van de grootste keldergewelven van de stad, een zwembad wordt aangelegd. Goede klimaatbeheersing is nodig om het oude keldergewelf verder onbehandeld en ruw te houden. 

Tijdens bouwhistorisch onderzoek bij het uitgraven van de kelder blijkt dat het zwembad aangelegd wordt in een oude stadsgracht die mogelijk nog uit de 9e eeuw dateert. 

Gereed in 2009 

Zutphen_Houtmarkt63_3smZutphen_Houtmarkt63_10
Zutphen_Houtmarkt63_2 Zutphen_Houtmarkt63_8 Zutphen_Houtmarkt63_7