Vorden, Boerderij bij Wildenborch

Vorden, Renovatie Boerderij bij Wildenborch (Rijksmonument)

Deze boerderij maakte deel uit van een landgoed met een omvangrijk bos. De huidige indeling krijgt het bij een ingrijpende renovatie in 1978, waarbij het achterhuis bewoonbaar wordt en toen het ook de status van Rijksmonument verwerft.

Bij de renovatie in 2009 wordt de kap hersteld en de lege zolder opgeknapt en bewoonbaar gemaakt. 

Hierbij is het noodzakelijk dat er een vaste trap komt en er voldoende daglicht openingen komen. In het voorhuis wordt de oude keuken met schouw en bedsteden in ere hersteld. Ook de naastgelegen grote schuur wordt opgeknapt.

.

VordenWildenborch_org
Vorden_Wildenborchseweg9-10 Vorden_Wildenborchseweg9-9 Vorden_Wildenborchseweg9-3