Brielle Begijnhofkapel Coppelstockstraat

Brielle, Begijnhofkapel Coppelstockstraat, Rijksmonument * 

Het uit ca 1480 daterende monument is van oorsprong onderdeel van een begijnhof. In 1883 wordt het in gebruik genomen als maalderij. In de jaren 1950 wordt de voorkant opgenomen in een rijtje arbeiderswoningen en de achterkant ingesloten door een grote schuur. Intern wordt het aangepast met extra vloeren voor graanopslag en machines. In de gepleisterde gevels zijn enkele gietijzeren stalramen. 

Als in 2009 begonnen wordt met de restauratie zijn de oorspronkelijke gebinten met muurstijlen, sleutelstukken, korbelen en de kapopbouw met geprofileerde eiken schenkels nog aanwezig. 

De stalvensters worden verwijderd en de oorspronkelijke raamopeningen met spitsbogen komen weer tevoorschijn. Het pand komt vrij te staan en krijgt een bestemming als dagopvang voor het naastgelegen project met beschermd wonen. 

De bouwgeschiedenis mag zichtbaar blijven. Oude reparaties blijven in het metselwerk zichtbaar en verdwenen onderdelen, zoals de entree, krijgen een eigentijdse invulling. De grote deuren in de zijgevel herinneren nog aan de tijd van de maalderij. 

 

Brielle_Begijnhofkapel2
Brielle_Begijnhofkapel4 Brielle_Begijnhofkapel5 Brielle_Begijnhofkapel6