Het van oorsprong 17e eeuwse hoofdgebouw van deze Havezate is in 1944 zwaar gebombardeerd. Alleen de ruïnes hiervan restten nog. Het ronde plein aan de voorzijde werd nog geflankeerd door twee tegenover elkaar gelegen bouwhuizen. Het linker bouwhuis, het koetshuis met de paardenstallen, was ernstig vervallen. De kap was verdwenen en de muren waren ontzet.

Het plan
In 1997 zijn plannen gemaakt voor herstel en verbouwing van het linker bouwhuis tot woonhuis. Muurwerk en kozijnen zijn vakkundig gerestaureerd. De grootste uitdaging van dit project is achteraf geweest het ontwerp en realisatie van de ronding in de kap met de daarin aangebrachte dakkapellen en de eigentijds vormgegeven houten spanten.


Huis De Achterhoek is gelegen op het gelijknamige landgoed in Colmschate, Gemeente Deventer. Van oorsprong stond hier een boerderij die later uitgroeide tot een landhuis. In de loop van de 19e eeuw heeft het pand zijn huidige vorm gekregen bestaande uit een gepleisterde hoofdmassa, eenvoudige rechthoekige plattegrond met twee bouwlagen en een kap. Bij het landhuis hoorden vooral boerderijen. Een van deze boerderijen, gelegen vlak naast het landhuis deed ook dienst als melkfabriek.

Het plan
Nadat ook het landgoed een beschermde status krijgt vallend onder de natuurschoon wet, wordt begonnen met een volledige restauratie van het exterieur en interieur. Door slecht onderhoud waren moeten de goot en veel kozijnen vervangen worden. In het interieur wordt weer in 19e eeuwse stijl gebracht waarbij ook de jaren1970 toevoeging zoals schouwen weer zullen plaats maken voor oude marmeren exemplaren. Andere elementen als raambanken en stucplafonds konden hersteld en behouden blijven.

Als de restauratie gereed is wordt in 2000 op basis van oude foto’s een grote serre aan de zuidkant herbouwd. Een jaar later wordt achter het pand nog een houten schuur met werkplaats gebouwd. De hoofdconstructie hiervan wordt als een traditioneel eiken gebint uitgevoerd. Een gemetseld basement met een gepotdekselde houten buitenbekleding.


(Rijksmonument)*

In 1856 werd hier door Duymaer van Twist, (gouverneur-generaal van Nederlands-Indië  1851-1856) op het landgoed Smets Rande het nieuwe landhuis Nieuw Rande gebouwd. Nadat het in 1895 werd aangekocht door Baron Stratenus uit den Haag, is het uitgebreid met een zijvleugel voor paardenstal en koetsen, met daarboven gastenkamers. Na vererving in 1939 raakten huis Nieuw Rande en het landgoed langzaam in verval. In 1979 legateerde het landgoed aan de Verenigde Gestichten. Na het overlijden van de laatste bewoonster kwam ook Huis Nieuw Rande in 1996 in handen van wat inmiddels Stichting IJssellandschap was geworden.

Het plan
Een grondige aanpak is nodig en in 1998 word het interieur gerestaureerd en aangepast voor horecabestemming met hotelkamers. Nadat het pand de status van Rijksmonument heeft gekregen wordt in 2001 de buitenrestauratie uitgevoerd. Daarbij worden ook de koetsenstalling en paardenstal opgeknapt en als zalen in gebruik genomen. Op de zolder van de paardenstal kunnen nog enkele hotelkamers gerealiseerd worden.

De hoofdindeling met veel originele details blijft gehandhaafd waardoor het ook de 19e eeuwse koloniale sfeer behoudt. In de tussentijd wordt ook de chauffeurswoning, gelegen aan de oprit naar het landhuis, opgeknapt en uitgebreid als bed- en breakfast gelegenheid bij het landhuis.


Een vriendelijk landhuis uit jaren ’30, gelegen in het bos tegen de Lochemse berg, wordt verbouwd en uitgebreid. De zijvleugel wordt vernieuwd en vergroot. Achter de keuken, in overgang naar de uitbreiding komt een serre-eetkamer in zelfde stijl. Hierdoor wordt de zuid- zuidoost kant van de tuin beter bij de woning wordt betrokken.


Nieuwbouw met bijgebouw ter vervanging van een oude verbouwde boeren woning op prachtige locatie tegen de Holterberg. e opdrachtgever wilde graag een ruime woning met bijgebouw gesitueerd als een erf. Het ontwerp is zoveel mogelijk in landelijke stijl met houten draagconstructie. Verder wordt het geheel energiezuinig gebouwd met traditionele materialen, baksteen, oud holle pannen, houten kozijnen etc. De isolatie wordt uitgevoerd met zoveel mogelijk natuurlijk materiaal zoals vlas. De hoofdverwarming bestaat uit een warmtepomp welke bijgestookt kan worden met circulatie systeem in de houtkachel.


Eenvoudige gesloten oude schuurwoning, welke deels vernieuwd moest worden. Door de prachtige ligging achter een rivier duin, ontstond het idee voor een eigentijds vormgegeven aanbouw. Door de draaiing kijkt de aanbouw langs een rivierduin. Terwijl het oude gedeelte meer beschut achter de rivierduin ligt, richt het nieuwe deel op de rivier en het uitzicht daarachter. 


(Rijksmonument)*

Huis Spijkerbosch heeft een rijke geschiedenis. Op een afbeelding uit 1731 staat een dubbele woning waarvan het oudste deel uit 1611 met kruisvensters en kloosterkozijnen. Later is daar een tweede huis tegenaan gebouwd. Met rechts een bijgebouw, verbonden aan het hoofdgebouw met een hoge tuinmuur. Een groot deel van deze oude structuur is nog in het huidige pand is terug te vinden. Onder meer  in de vloerniveau’s tussen het linker en rechter deel van het huidige pand. Voordeur zit op vrijwel zelfde plaats als nu. De gevelkozijnen komen straks nog even terug, evenals de beëindiging topgevel met natuursteen.

Omstreeks 1850 werden de twee huishelften exterieur samengevoegd en ontstaat een rechthoekige plattegrond onder één kap. De buitenzijde werd gepleisterd en in eclectische stijl uitgevoerd, waarbij ook het koetshuis in dezelfde stijl werd verbouwd. In 1925 wordt er een nieuwe verhoogde kap op het gebouw geplaatst waardoor ook op zolder volwaardige ruimte kamers gemaakt kunnen worden. Na de oorlog is het pand veel aan detaillering kwijt geraakt. De attiek met klokkentoren, de balustraden boven de achterentree en rond het dakterras zijn verwijderd en men versoberde de serre. Het pand bleef in de familie en in 2009 werd besloten het huis grondig op te knappen en weer in oude stijl te brengen. Ook het interieur is verouderd en heeft aandacht nodig.

Gezien de impact is besloten het plan in 2 fasen op te delen. De eerste fase hield vooral interieur verbetering en noodzakelijk herstel als dakwerk, kozijnen en schilderwerk in. Hierbij kwamen interessante details tevoorschijn, zoals een stuk van de oorspronkelijke zijgevel van het eerste gebouw uit 1611. Een schoon metselwerk gevel met de dichtgezette opening van een kloosterkozijn. Daaronder ook nog een gevelsteen met jaartal 1611. De 2e fase betreft vooral exterieur waarbij herstel van de klokkentoren en de serre het meest prominent zijn.


Geheel nieuw landhuis gebouwd in het buitengebied van Voorst. Met royaal uitzicht en gelegen nabij de IJssel. Ter vervanging van een kleine vervallen woning met bijgebouwen.

Het landhuis bestaat uit een bouwlaag met riet gedekte kap en is volledig onderkelderd. De klassieke vormgeving, verhouding en materialen zijn gecombineerd met moderne techniek en luxe. Door de sloop van diverse bijgebouwen werd ook de bouw van de naastgelegen grote garage met werkruimte mogelijk. Energie wordt opgewekt met zonnepanelen en warmtevoorziening middels warmtepomp.


(Rijksmonument)*

Oorspronkelijk maakt het terrein van huize ‘Veldzicht’ onderdeel uit van landgoed Baank. In 1855 wordt landgoed Baank gesplitst in zeven delen. Rond 1865 wordt hier het eerste huis gebouwd. Daarna wordt het huis diverse malen verkocht en enige malen verbouwd. Aan de achterzijde ontstaat hierdoor een lange gang met kamers. De oorspronkelijke entree aan de oostzijde wordt naar de westzijde verplaatst. Het huidige huis bevat nog veel authentieke elementen met vroeg-negentiende eeuwse ‘Empire’ stijl ramen, binnenluiken, raambankjes, paneeldeuren en ornament stucplafonds.

Opvallend is het plat dak van het voorhuis met balustrade-attiek en de fraai gedetailleerde vroeg 20e eeuwse serre aan de oostkant. Het gepleisterde huis is verder voorzien van zonneblinden op de begane grond en houten luikkasten met rolluiken voor de verdieping. Achter het huis ligt een diepe tuin, grenzend aan de rivier de Berkel, met daarin een koetshuis en prieel.

Als het huis in 2004 door de huidige eigenaar wordt aangekocht verkeert het in sterk verwaarloosde staat van onderhoud. De voorgaande eigenaar heeft het pand bijna 50 jaar bewoond en weinig verandert. Door lekkage is schade ontstaan aan dak en interieur.

Er wordt snel begonnen met herstel van het dak, en er wordt een totaal plan gemaakt voor de restauratie met kleine wijziging van de indeling waardoor de verdieping beter bereikbaar wordt. De installatie en het dak worden deels vernieuwd. Het pand wordt daarna op terughoudende wijze geïsoleerd en aangepast aan de wensen van de nieuwe bewoners. De uitvoering hiervan vindt gefaseerd plaats.